balet   balet   duke   fame   fame  
  gnk   chak   chak   chak   chak  
  obik   obik   rabit   rabit   rabit  
  02